Katter behöver registreras från nästa år

Katter behöver registreras från nästa år

För att få bättre koll på vilka katter som finns i Sverige kommer det från och med 2023 att krävas registrering och ID-märkning av samtliga katter.

Den 1 januari 2023 blir det olagligt att äga en katt som inte är registrerad, tack vare en ny lag som träder i kraft vid årsskiftet. Denna lag har klubbats igenom för att man vill få en bättre kontroll på vilka katter som finns i landet samt minska antalet hemlösa katter som finns runt om i Sverige.

Artikelns innehåll

Vilket datum gäller för registrering av katt?

Den nya lagen innebär att alla katter måste vara registrerade den 1 januari 2023. Precis som hundar ska även katter ID-märkas så att det går att identifiera dem, antingen genom tångmärkning eller genom ett chip.

Vilka katter behöver inte registreras?

De katter som inte behöver registreras är:

  1. de katter som är yngre än 4 månader
  2. de katter som är födda innan 2008 — alltså som är 15 år eller äldre vid årsskiftet 2023

Tänk dock på att du kan registrera din katt från den dagen den fyller sex veckor, så vi rekommenderar att du gör detta även om den inte fyllt 4 månader.

Detta behöver du göra

För att se till att den nya lagen efterlevs behöver du ID-märka din katt innan den 1 januari 2023. Kom ihåg att du kan boka tid för ID-märkning när som helst — du behöver alltså inte vänta på att datumet ska närma sig utan det är fullt görbart precis när som helst, från det att katten är 6 veckor gammal.

För att undvika köer rekommenderar vi att du besöker en veterinär så snart som möjligt. Gör din enkla plikt och registrera din katt redan idag, så är det gjort!

Hur ID-märker jag min katt?

För att ID-märka din katt kontaktar du närmaste veterinär för att boka en tid för en ID-märkning, som oftast sker genom så kallad chippning där ett litet mikrochip sätts in under huden, vanligtvis bakom nacken där katten inte bemödas av ingreppet.

Läs mer om att ID-märka din katt

Tänk på att katten behöver vara minst 6 veckor gammal när ID-märkningen genomförs, oavsett om du väljer tångmärkning eller chipmärkning.

Vem verkställer den nya lagen?

Den nya lagen om att katter behöver registreras och ID-märkas verkställs av Jordbruksverket, som är tillsynsmyndighet för djurregistrering. Det är på deras webbplats du kan se dina respektive djur som är registrerade hos dig som djurägare.

Så här skriver Jordbruksverket själva om den nya lagen:

Riksdagen har fattat ett beslut om att vi ska införa ett kattregister under 2023. Det innebär att du som har katt ska märka och registrera den. Syftet med registreringen är att tydliggöra ägarens ansvar för katten och att lösa problemet med hemlösa katter.

Läs mer på jordbruksverket.se »